Druhy jazykovedných rozborov slovenčiny

Druhy jazykovedných rozborov slovenčiny

Autor: Ladislav Kučera
Vydavateľ: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Vydanie: druhé
Rok vydania: 1974
Náklad: 5000
Žáner: Učebnica
Formát: 8° Octavo
Počet strán: 271
Stav: dobrý, nepoškodený, obsahuje knižničnú pečiatku
Väzba: pevná

5,00 €

Z obsahu:


  • Hláskoslovný rozbor,
  • Výslovnostný (ortoepický) rozbor,
  • Vecnovýznamový (lexikálnosémantický) rozbor,
  • Slovotvorný rozbor,
  • Tvaroslovný (morfologický) rozbor,
  • Pravopisný (ortografiký) rozbor,
  • Skladobný (vetoslovný, syntaktický) rozbor,
  • Interpunkčný rozbor,
  • Slohový (štylistický) rozbor.