Európske právo

Európske právo

Autor: Andrej Králik, Viliam Karas
Originálny názov: Európske právo
Vydavateľ: Iura Edition
Vydanie: druhé doplnené a prepracované
Rok vydania: 2007
Žáner: Odborná monografia
Formát: 8° Octavo
Počet strán: 504
Stav: veľmi dobrý, neopotrebovaný.
Väzba: pevná
ISBN: 978-80-8078-148-4

10,00 €

Publikácia Európske právo je prvou ucelenou učebnicou európskeho práva na Slovensku. Poskytuje slovenskej právnickej verejnosti základný obraz o práve Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Zrozumiteľnou a prístupnou formou zachytáva vývoj a inštitucionálne zabezpečenie európskej integrácie, zásady uplatňovania komunitárneho práva, systém súdnej ochrany v Európskej únii, právny rámec pre spoločný trh, hospodársku súťaž a hospodársku a menovú úniu. Vzhľadom na veľký význam rozhodovacej činnosti komunitárnych súdov obsahuje publikácia aj kľúčové časti prelomových rozsudkov Európskeho súdneho dvora, ďalej významné zmeny, ktoré priniesla Zmluva z Nice a Zmluva o pristúpení, ako aj náčrt vývoja, do ktorého môže vyústiť európske právo po prijatí Ústavnej zmluvy Európskej únie.

Súvisiace produkty

Verejná mienka a politika

skladom

Verejná mienka a politika

4,00 €

Pracovné právo

skladom

Pracovné právo

12,00 €