Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie

Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie

Autor: Richard Marsina
Vydavateľ: Post Scriptum
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2013
Žáner: Odborná monografia
Formát: 8° Octavo
Počet strán: 528
Stav: veľmi dobrý, neopotrebovaný, rovnako aj prebal
Väzba: pevná
ISBN: 978-80-89567-24

14,00 €

Súbor prác profesora Richarda Marsinu publikovaných v rozličných periodikách a publikáciách, ba sčasti aj doteraz nepublikovaných, je prierezom jeho vedeckej činnosti s osobitným zreteľom na problematiku dejín slovenskej historiografie a jej základné teoretické otázky. Vzhľadom na to, že zápas o vlastnú definíciu slovenskej historickej vedy prebiehal v podstate ešte prednedávnom a profesor Marsina bol jedným z jeho priamych účastníkov, majú jeho texty nie len osobitnú autenticitu, ale najmä váhu, podloženú postavením, ktoré si napriek neľahkým podmienkam druhej polovice 20. storočia v odbornom prostredí vybudoval. Je vskutku vzrušujúcim a obohacujúcim čítaním dozvedať sa, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či aké prekážky muselo prekonávať ešte v storočí minulom.

Čitateľ teda dostáva do rúk pozoruhodný komplexný pohľad na problematiku slovenskej historiografie a teóriu slovenských dejín, pričom treba zdôrazniť, že v nezvyčajnej šírke má príležitosť oboznámiť sa s osobnosťami, ktoré v tejto oblasti pôsobili a významne ju ovplyvnili. Okrem historikov samotných knihu - venovanú vzácnym 90. narodeninám autora určite privítajú všetci, čo sa zaujímajú o dejiny, predovšetkým študenti vysokých škôl