Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení

Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení

Autor: kolektív autorov
Vydavateľ: Slovenská akadémia vied
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2009
Žáner: Zborník
Formát: 8° Octavo
Počet strán: 197
Stav: veľmi dobrý, neopotrebovaný.
Väzba: paperback
ISBN: 978-80-969662-8-6

7,00 €

Obsah


Slovo na úvod ................................................................................................7

Katarína Žeňuchová

K aktuálnym výsledkom výskumu slovenskej ľudovej prózy

na prelome 19. a 20. storočia .........................................................................9

Hana Hlôšková

Ku kontextom prístupu Štefana Mišíka k folklóru ......................................27

Ján Michálek

Jozef Ľudovít Holuby v dejinách

slovenskej etnografie a folkloristiky............................................................47

Zuzana Profantová

Ľudová próza v pozornosti vedeckých disciplín

na prelome 19. a 20. storočia .......................................................................53

Viera Gašparíková

Študijná cesta Izmaila I. Sreznevského po Slovensku

vo vzťahu k ľudovej próze ...........................................................................65

Jana Pácalová

Prostonárodné slovenské povesti Pavla Dobšinského .................................79

Вікторыя Ляшук

Пытанні параўнання фальклорных тэкстаў: запісы

„Čert slúži” П. Добшынскага, „[Čert sluhom]”

С. Цамбела і „Чорт-злодзей” Е. Р. Раманава ...........................................109

Mikuláš Mušinka

Volodymyr Hnaťuk – prvý bádateľ

ľudovej prózy Rusínov-Ukrajincov Slovenska ..........................................123
Viera Kováčová

Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína v kontexte

zberateľskej činnosti ľudovej prozaickej tradície Jána Šárgu ...................... 131

Peter Žeňuch

Niekoľko poznámok k anonymnej próze

v cyrilských rukopisoch 18. storočia v karpatskom prostredí ....................149

Renáta Hlavatá

Východiská k problematike historizmu

v literárnovednom a lingvistickom výskume .............................................169

Dagmar Podmaková

Hommage à rozprávka ...............................................................................189

Súvisiace produkty