Matematika pre 1. a 2. ročník stredných ekonomických škôl

Matematika pre 1. a 2. ročník stredných ekonomických škôl

Autor: kolektív autorov
Vydavateľ: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Vydanie: prvé
Rok vydania: 1974
Náklad: 7000
Žáner: Odborná monografia
Formát: 8° Octavo
Počet strán: 564
Stav: dobrý, neopotrebovaný.
Väzba: pevná

3,00 €

Z obsahu : Základné pojmy z teórie množín * Racionálne čísla * Algebrické výrazy * Mocniny s celým mocniteľom * Odmocniny * Neúplné čísla * Lineárne rovnice * Sústavy lineárnych rovníc * Nerovnosti, lineárne nerovnice s jednou neznámou * Zhodnosť * Kružnica * Funkcie a ich grafy * Kvadratické rovnice * Komplexné čísla * Logaritmy * Postupnosti * Podobnosť a rovnoľahlosť * Trigonometria pravouhlého trojuholníka.