Mysl a příběh ve filmové fikci

Mysl a příběh ve filmové fikci

Autor: Katarína Mišíková
Vydavateľ: Nakladatelství Akademie múzických umění
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2009
Žáner: Odborná monografia
Formát: 8° Octavo
Počet strán: 270
Stav: Dobrý
Väzba: paperback
ISBN: 978-80-7331-126-1

10,00 €

Kniha Kataríny Mišíkové je určena čtenářům, kteří chtějí nahlédnout za prostou fascinaci filmovými příběhy, objasňuje problémy sugestivního působení filmové fikce v průsečíku mnoha oborů lidského poznání. Čerpá z kognitivních věd a zároveň se prostřednictvím neoformalistické větve filmové teorie vrací ke klasickým naratologickým koncepcím formalismu a strukturalismu.První část knihy vymezuje kontext kognitivní filmové teorie. Druhá analyzuje percepční, kognitivní a emocionální procesy, které tvoří základ narativního (po)rozumění. Třetí část nabízí případovou studii jedné naratologické koncepce – poetiky narace Davida Bordwella. Poté na příkladě rozboru jednoho filmu představuje analytické možnosti neoformalistického přístupu k filmové naraci.Katarína Mišíková působí na Filmové a televizní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Vedle problémů narativního (po)rozumění se věnuje dějinám filmu a historickým proměnám modelů narace ve slovenském filmu. Práce, jakkoli po odborné stránce velmi důkladná, je přehledná a z pohledu čtenáře přístupná, v neposlední řadě i proto, že velmi často pracuje s konkrétními příklady. Přitom se ale poučeně dotýká aktuálních teoretických problémů nejen v oblasti kognitivních věd, nýbrž právě tak i v souvislosti s teorií recepce, sémiologií, psychoanalytickou (lacanovskou) teorií filmu apod. Hlavním přínosem práce je proto nejen určitý přehled o současném myšlení o filmu, nýbrž nárys syntetické koncepce, která do angloamerického kontextu integruje „kontinentální“ myšlení, což není bez významu pro současný stav tzv. humanitních věd. Miroslav Petříček

Súvisiace produkty

Do posledního dechu

skladom

Do posledního dechu

4,00 €

666 profilů​ zahraničních režisérů​

skladom

666 profilů​ zahraničních režisérů​

10,00 €

Dejiny slovenskej kinematografie

skladom

Dejiny slovenskej kinematografie

30,00 €