Prenájom

Priestory antikvariátu & starožitností Scriptorium, ktoré majú viktoriánsky nádych je možné po dohode poskytnúť na prenájom. Najčastejšie sú využívané na svadobné fotografovanie, resp. tematické fotografovanie, či už s knižným, literárnym, alebo umeleckým zameraním. Priestory sú rovnako vhodné aj na niektoré menšie, uzavreté literárne čítania a stretnutia, alebo stretnutia iného kultúrneho zamerania. V takýchto prípadoch je optimálne kapacita poskytujúca pohodlie 8 osôb s možnosťou sedenia a 7 ďalších osôb bez možnosti sedenia. Prenajímateľ vie k týmto stretnutiam poskytnúť aj občerstvenie. Pre vypracovanie cenovej ponuky volajte prosím na tel. číslo 41/7234506.