Východoslovenský pravek 1.

Východoslovenský pravek 1.

Autor: kolektív autorov
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV v Nitre
Vydanie: prvé
Rok vydania: 1970
Náklad: 1100
Žáner: Zborník
Formát: 8° Octavo
Počet strán: 180
Stav: dobrý
Väzba: paperback

25,00 €

Z obsahu : Nové paleolitické výskupmy a nálezy na východnom Slovensku * Predbežná správa o výskume na síslisku s lineárnou keramikou v Michalovciach * Nové výskumy na lokalitách lažnianskej skupiny * Zisťovací výskum opevneného výšinného sídliska otomanskej kultúry v Špišskom Štvrtku * Další výskum na piliňském žárovém pohřebišti v Šafárikově * Záchranný výskum roku 1964 v Koprivnici, okres Bardejov * Stredoveké osídlenie v Oboríne * Opevnená osada s kostolom v Brehove * Stredoveké kachlice v Kežmarku * Najnovšie nálezy Šarišského múzea v Bardejove * Súpis výskumov z rokov 1945-1968 * Vojtech Budinský-Krička šesťdesiatročný * Ladislav Hájek šesťdesiatročný * K šesťdesiatinám Jána Pastora * Blažej Benadik päťdesiatročný