Ex libris & Supralibros

Knihy, ktoré si majitelia označili vlastnými umeleckými pečiatkami, nálepkami, ale i tlačou. Ďalej knihy, ktorých príslušnosť k majiteľovi určovala charakteristická výzdoba situovaná na samotnej väzbe knihy.