Prírodné vedy

Numerické metody

skladom

Numerické metody

7,00 €

Základy aplikované matematiky II.

skladom

Základy aplikované matematiky II.

13,00 €

Aplikovaná algebra

skladom

Aplikovaná algebra

8,00 €

Fyzika I.

skladom

Fyzika I.

8,00 €

Metódy a použitie numerickej matematiky

skladom

Metódy a použitie numerickej matematiky

8,00 €

Základy numerické matematiky

skladom

Základy numerické matematiky

10,00 €

Přehled užité matematiky

skladom

Přehled užité matematiky

10,00 €

Zbierka úloh z vyššej matematiky 3.

skladom

Zbierka úloh z vyššej matematiky 3.

7,00 €

Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti

skladom

Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti

2,00 €

Príručka elementárnej matematiky

skladom

Príručka elementárnej matematiky

1,50 €