Drotárstvo

Drotárstvo

Autor: kolektív autorov
Vydavateľ: Matica slovenská & Považské múzeum v Žiline & Kysucké muúzeum v Čadci
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2010
Žáner: Odborná monografia
Formát: 8° Imperial Octavo
Počet strán: 160
Stav: dobrý, neopotrebovaný.
Väzba: pevná
ISBN: 978-80-7090-998-0

13,00 €

Kolektívna monografia o drotárstve je spoločné dielo Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci. Drotárstvo predstavuje ako významný fenomén nášho kultúrneho dedičstva, a to tak z hľadiska historického, národopisného, ako aj umenovedného. Mapuje jeho bohatú históriu, najvýznamnejšie strediská i osobnosti. Zaoberá sa odevom drotárov, ich každodenným životom i ľudovými zvykmi, ako i odrazom drotárskeho remesla vo výtvarnom umení a literatúre 19. a prvej polovici 20. storočia. Venuje sa tiež súčasným remeselným a umelecko-remeselným prácam z drôtu i presahom drotárstva do výtvarného umenia.

Napriek tomu, že ide o odbornú publikáciu, je spracovaná príťažlivou a veľmi prístupnou formou, vďaka ktorej čitateľ získava odborne podložené poznatky a základnú orientáciu v problematike.